Om Mössön

 

Styrelsen

Ordförande: Anders Weiss

Ledamot, sekreterare: Annica Spång

Ledamot, kassör: Elisabeth Halvarsson

Ledamot: Hans Högdahl

Ledamot: Helena Waldemarsson

Suppleant: Tony Bergman

Suppleant: Johan Österlund

 

 

Kort om Mössön

Mössön är en halvö och by i Njutångers socken i Hudiksvalls kommun. Mössön ligger mellan Iggesund och Njutånger.

 

Namnet Mössön är känt sedan 1542.

 

Halvö

Mössön är förbundet med fastlandet via Mössönäset. Mössön är långsträckt och skogstäckt, med havet närvarande på många ställen. Halvön har ett strategiskt läge vid inseglingen till Hudiksvallsfjärden och Hudiksvall. Tidigare fanns här fasta försvarsinstallationer.

 

Fritidshus dominerar

Bosättningen på Mössön finns nästan helt på halvöns södra sida, med en koncentration i byn Mössön, som ligger i den skyddade Mössöviken. Övrigt hittar du Mössönäset, Dukarsund, Fiskbäcken, Hundviken, Morviken, Mössnäsudden, Klackarna, Sandvarpet och Kallhara.

 

Mössön är framför allt ett fritidshusområde. Men här finns också en växande, bofast befolkning. I dag är ca 20 hushåll permanentboende.

 

 

Många aktiviteter

En särskilt förening, Mössöns Byalag, samlar permanent- och fritidshusboende på Mössön. Byalaget arrangerar valborgs- och midsommarfirande, viskväll, lyskväll i augusti och adventskaffe.

 

Föreningen har en bystuga i Mössön, som är en central punkt för mössöborna.

 

 

Min Hembygds Stränder

 

Per Bodén har skrivit en del om Mössön i boken 'Min hembygds stränder'. Nedan finner du länkar för att ladda ned boken samt annat relaterat material såsom karta och en liten förteckning över platser. Materialet har tillhandahållits av Jan-Olof Ståhl i Snäckmor med en önskan att publicera det här på Mössöns hemsida. Det pågår ett arbete med att göra dokumentet mer lättläst samt sökbart. Detta kommer dock att ta en del tid då särskilt korrekturläsningen är krävande.

 

Min Hembygds stränder.
Lista med Platser, Notvarp runt Mössön.
Karta över Mössön med glömda platser markerade.

Häck- och vassröjare för 100 kr per dag.

 

Hyra Bystugan vid tex fest eller annan aktivitet.

Gratis för medlemmar, föreningar 100 kr, utomstående 300 kr/dygn

Till minnet av Bengt Ohlsson har Mössöns byalag tillsammans med hans familj instiftat ett musikstipendium på upp till 10 000 kr per person och år. Stipendiet kan sökas av ungdomar upp till 20 år.

 

Läs mer ››

Medlemskap i Mössöns Byalag

 250 kr per familj och år

Bankgiro 5885-1379

HEM         OM         KALENDER        KONTAKT