MÖSSÖN - ön att mötas

 

Mössön är en halvö och by i Njutångers socken i Hudiksvalls kommun mellan Iggesund och Njutånger.

 

Byalaget består idag av ca ett hundratal medlemmar som tillsammans med styrelsen är med och arrangerar vinterfest i februari, valborgs- och midsommarfirande, visfestival i juli, lyskväll i augusti och adventskaffe första advent.

 

Läs mer om Mössön ››

 

 

Artistansvarig: Mössöns Byalag styrelsen@mosson.se

Läs om Bengt Ohlssons Minnesfond ››

 

Varmt välkommen!

// Mössöns Byalag

Häck- och vassröjare för 100 kr per dag.

 

Hyra Bystugan vid tex fest eller annan aktivitet.

Gratis för medlemmar, föreningar 100 kr, utomstående 300 kr/dygn

Till minnet av Bengt Ohlsson har Mössöns byalag tillsammans med hans familj instiftat ett musikstipendium på upp till 10 000 kr per person och år. Stipendiet kan sökas av ungdomar upp till 20 år.

 

Läs mer ››

Medlemskap i Mössöns Byalag

 250 kr per familj och år

Bankgiro 5885-1379

HEM         OM         KALENDER        KONTAKT